title

Kinh tế - Công nghệ


Ý nghĩa của chiến lược tuần hoàn kép đối với Trung Quốc và thế giới
  • 11:32
  • |
  • 12-10-2020
Chuyên gia Bách Trang cho rằng chiến lược tuần hoàn kép nhằm xây dựng sức mạnh kinh tế trong nước thông qua tái cân bằng khi Trung Quốc đối mặt với những rủi ro gia tăng bên ngoài.

Đề xuất