title

Thế giới


Pháp: Nguy cơ cực đoan hóa trong giới thanh thiếu niên nhập cư
  • 12:32
  • |
  • 15-10-2020
Khi nhìn thấy giấc mơ hội nhập vụt tắt và không còn được hưởng sự chăm sóc của Quỹ hỗ trợ xã hội cho trẻ em, một số thanh niên nước ngoài nhập cư có thể trở nên cực đoan hóa.

Đề xuất