title

Thế giới


Mỹ: 'Mẫu số chung' trong phương hướng chính sách trước và sau bầu cử
  • 06:01
  • |
  • 18-10-2020
Chuyên gia nhận định trong trường hợp ứng viên Joe Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump cũng không nên kỳ vọng vào một sự thay đổi cơ bản trong quỹ đạo chính sách đối ngoại của Mỹ.

Đề xuất