title

Thế giới


Khó khăn của tân Thủ tướng Nhật Bản trong xử lý quan hệ với Nga
  • 09:05
  • |
  • 13-10-2020
Trong bối cảnh chưa xây dựng được quan hệ cá nhân với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nhật Suga phải đối mặt với triển vọng không thể tạo ngay ra bước đột phá trong vấn đề Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Đề xuất